TruyenTranhHay.Top - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Đệ Nhất Danh Sách

Thể Loại : Action Manhua

Tóm tắt nội dung truyện Đệ Nhất Danh Sách

Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn.Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ.Có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm.Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi.Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại.Một chuyện xưa mới bắt đầu.Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.
Chapters: