TruyenTranhHay.Top - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Tóm tắt nội dung truyện Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Đường triều thiếu nữ khương lúa xuyên qua ngàn năm qua đến hứa mắt xanh trước, vận mệnh dắt cái này vượt qua ngàn năm yêu thương. Thiếu nữ quen thuộc hết thảy, đều đã biến thành lịch sử. Thân bằng, hảo hữu, địch nhân, toàn bộ yên lặng tại 1,200 năm trước. Thiếu niên thì không giữ lại chút nào, mang theo thiếu nữ mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Thống khổ, mê mang, tiếng hoan hô, cười nói đều đem lưu tại cái này thế giới mới.
Chapters: