DocTruyenTranh.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tóm tắt nội dung truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà? – Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!
Chapters: