TruyenTranhHay.Top - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

I Want to Pamper the Holy Maiden! But Hero, You’re No Good.

Tóm tắt nội dung truyện I Want to Pamper the Holy Maiden! But Hero, You’re No Good.

Bale Beresford là một đặc viên cho giáo hoàng vương quốc Apostolo. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trước, cậu đã được giao một nhiệm vụ mới. Đó là giám sát một ứng cử viên tiềm năng làm thánh nữ. Liệu cậu ta sẽ thực thi nhiệm vụ như mọi khi hay có gì đó trong cậu sẽ thay đổi?
Chapters: